Impact Czech Demonstrator Dataset

From DigitWiki
Jump to: navigation, search


The Czech ground truth produced by Národní knihovna České republiky (National Library of Czech Republic - NKC) in the frame of the EU funded Impact project consists of 5.049 pages in PAGE XML format with an accuracy of 99.95%, that is a maximum rate of error of 5 characters wrong on 10.000 pages.


The Impact Czech GT is distributed under CC-By-NC-SA. It includes the following works:


Title Author Year Place No of pages Language

Agata, čili, Průwodce žiwotem pro wzdělané panny


Josef Pečírka


1846


Znojmo


210


Czech


Barona Gjřjho Cuviera Rozprawa o přewratech kůry zemnj., a o proměnách w žiwočistvu gimi způsobených, w ohledu přjrodopisném a děgopisném


Georges Cuvier


1834


Prague


277


Czech


Blahověst


-

1848


-

304


Czech


Co jest konstituce?, čili, Krátký, prostonárodní wýklad hlawnějších zásad konstitucí ewropejských


Ludvík Ritter


1848


Hradec Králové


66


Czech


Ferina Lišák z Kuliferdy a na Klukově, čili, Kratičká historye zlopověstných kousků starého Reinecke


František Matouš Klácel


1848


Leipzig


290


Czech


Homerowa Iliada


-

1802


Prague


47


Czech


Jaromjr


Šebestián Hněvkovský


1835


Prague


145


Czech


Mnichova žena, aneb, Strašidlo v císařském hradě


Theodor Scheibe


1884


Prague


677


Czech


Na den narození neimocněišího, a neijasněišího cysare rímského, téz dědičného rakauského a krále ceského, Frantiska II., w Praze 12. den mesyce Unora, léta 1805


František Jan Tomsa


1805


-

1


Czech


O svědomí


František Janiš


1883


Olomouc


19


Czech


Plody sborů učenců řeči českoslowanské prešporského


Unknown


1836


Prešpork


125


Czech


Popsánj kr. hlawnjho města Prahy pro cizince i domácj / od Karla Ladislawa Zapa


Zap, Karel Vratislav


1835


Prague


282


Czech


Povídky u verpánku


Eduard Herold


1874


Prague


472


Czech


Rozprawy o gmenách, počátkách i starožitnostech národu Slawského a geho kmeni /


Kollár, Ján


1830


Budín


69


Czech


Šillerova Maria Stuartka


Friedrich Schiller


1831


Prague


221


Czech


Sokol


-

1872


Prague


78


Czech


Svatoslav, Poslední Svatoplukovec


Václav Kliment Klicpera


1849


Prague


21


Czech


Urozenost a vzdělanost


Marie Sofie Schwartz


1872


Prague


510


Czech


Wšeobecný český sekretář a práwní přítel, kterýžto učí wšecky w lidském žiwobytí potřebné spisy, jako: psaní, zadání, smlauwy, kšafty, kwitance, oznámení, wyswědčení a jiné užitečné písemnosti bez cizí pomoci podlé zákonů w Česchách, na Moravě a w Slezku


J. N. Konečný


1848


Wien


141


Czech


Základowé pitwy (Anatomie), čili, Soustawnj rozbor a popis těla lidského a gednotliwých geho částek


Václav Staněk


1840


Prague


64


Czech


Zákony a nařízení u věcech obecného školství, na ten čas platné v království Českém


1878


Prague


655


Czech


Ze zašlých a dob


Josef Kuchař


1885


Prague


26


Czech


Ženské listy


- 1889 Prague

349


Czech