Impact Dutch Demonstrator Dataset

From DigitWiki
Jump to: navigation, search

The Dutch ground truth produced by Koninklijke Bibliotheek (KB) in the frame of the EU funded Impact project consists of 3.439 pages in PAGE XML format with an accuracy of 99.95%, that is a maximum rate of error of 5 characters wrong on 10.000 pages.

The Impact Dutch GT can be used with no restriction but for the newspapers, . It includes the following works:

Title Author Language Script Year Pages

Gelegentheyt van 'sHertogen-Bosch, Vierde Hooft-Stadt van Brabandt


Pieter Bor Christiaenzoon


Dutch


Latin


1630


438


Beschryvinge der stadt Utrecht.


-


Dutch


Latin


1685


18


Verhaal van het levensgevaar, waar in zig drie Rotterdamsche burgers [...] bevonden hebben, te Utrecht; en het [...] geweld, hun aangedaan, door omtrent veertig leden van het vry corps aldaar


-


Dutch


Latin


1784


11


Extra tyding. Extract uit de resolutien der heeren Staaten van Holland [...] genomen op [...] 4. september 1786


-


Dutch


Latin


1786


5


Feest en lydens stoffen voor de hervormde gemeente te Alkmaar


-


Dutch


Latin


1787


99


Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd. / By J.F. Martinet


J.F. Martinet


Dutch


Latin


1789


343


Philadelphus aan zijnen broeder [...] ter verantwoording zijner leere aangaande de godlijke verbonden, de kerk, en den kinderdoop, tegen de brieven van den heere Aletophilus


-


Dutch


Latin


1789


371


Verhandelingen van het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam. : Part 1


-


Dutch


Latin


1791


331


Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. : Part 29


-


Dutch


Latin


1791


338


Vrijmoedige aanmerkingen, over de uitsluiting van allen die door publieke armkassen bedeeld worden, als stemgerechtigden [...] bij eene oproeping van het Nederlandsche volk tot eene Nationaale Conventie


-


Dutch


Latin


1795


13


Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat [...]. Ingelevert [...] op den 7 january 1796. / By B. Voorda et al


B. Voorda


Dutch


Latin


1796


88


Staten-Generaal Digitaal 1814-1815


-


Dutch


Latin


1814


344


Handelingen der Staten-Generaal, 1826 - 1827


-


Dutch


Latin


1826


124


Handelingen der Staten-Generaal, 1857 - 1858


-


Dutch


Latin


1857


205


Handelingen der Staten-Generaal, 1873 - 1874


-


Dutch


Latin


1873


115


Handelingen der Staten-Generaal, 1891 - 1892


-


Dutch


Latin


1891


194


Handelingen der Staten-Generaal, 1929 - 1930


-


Dutch


Latin


1929


11


Handelingen der Staten-Generaal, 1930 - 1931


-


Dutch


Latin


1930


15


Handelingen der Staten-Generaal, 1931 - 1932


-


Dutch


Latin


1931


14


Handelingen der Staten-Generaal, 1932 - 1933


-


Dutch


Latin


1932


14


Handelingen der Staten-Generaal, 1933


-


Dutch


Latin


1933


6


Handelingen der Staten-Generaal, 1933 - 1934


-


Dutch


Latin


1933


8


Handelingen der Staten-Generaal, 1934 - 1935


-


Dutch


Latin


1934


21


Handelingen der Staten-Generaal, 1935 - 1936


-


Dutch


Latin


1935


24


Handelingen der Staten-Generaal, 1936 - 1937


-


Dutch


Latin


1936


26


ANP Radiobulletin


-


Dutch


Latin


1937


205


Handelingen der Staten-Generaal, 1937 - 1938


-


Dutch


Latin


1937


31


Handelingen der Staten-Generaal, 1938 - 1939


-


Dutch


Latin


1938


16


Handelingen der Staten-Generaal, 1939 - 1940


-


Dutch


Latin


1939


9


Handelingen der Staten-Generaal, 1945


-


Dutch


Latin


1945


2