Impact Polish Demonstrator Dataset

From DigitWiki
Jump to: navigation, search


The Polish ground truth produced by Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC) in the frame of the EU funded Impact project consists of 4.693 pages in PAGE XML format with an accuracy of 99.95%, that is a maximum rate of error of 5 characters wrong on 10.000 pages.


More information can be found at http://dl.psnc.pl/activities/projekty/impact/results/


The Impact Polish GT is distributed under CC-By and can be downloaded from the Centre of Competence Github. It includes the following works:


Title Author Year Typeface Type No of pages Language
Adwersaria, albo terminata sprawy wojennej, która się toczyła w wołoskiej ziemi z tureckim cesarzem Zbigniewski, Prokop 1621 Gothic Newspaper 26 Polish
Ceremonie i porządek w koronowaniu Marii de Medici, królowej francuskiej i nawarskiej 13 maja 1610 - 1610 Gothic Newspaper 32 Polish
Chorągiew Sarmacka w Wołoszech, to jest pospolite ruszenie i szczęśliwy powrót Polaków z Wołoch w roku 1621 Paszkowski, Marcin 1621 Gothic Newspaper 11 Polish
Diariusz wiadomości od wyjazdu króla z Wilna do Smoleńska Bielski, Samuel 1610 Gothic Newspaper 32 Polish
Discurs o cenie pieniedzy teraznieyszey y o niektorych skutkach iey… Grodwagner, Jan 1632 Gothic Book 64 Polish
List o oblężeniu zamku Dyjamenckiego w Inflantach do Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego, dnia 22 października 1605 pisany Białłozor, Gabriel 1605 Gothic Newspaper 11 Polish
Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana ... / przez Xiędza Benedykta Chmielowskiego ... . Część 1. Chmielowski, Benedykt 1755 Gothic Book 3027 Polish
Nowe nowiny z Czech, Tatar i Węgier, przy tym rewokacja księcia czeskiego i jak radę cesarską z zamku oknem wyrzucali i innego króla sobie obrali Zrzenczycki, Jan 1620 Gothic Newspaper 32 Polish
Nowiny z Inflant o porażce, która się stała nad Karolem, księciem Sudermańskim przez Jana Karola Chodkiewicza dnia 27 września 1605 - 1605 Gothic Newspaper 8 Polish
Nowiny z Moskwy albo wota z traktatów i konsulty panów radnych ziemi moskiewskiej, które carowi swemu podawali - 1634 Gothic Newspaper 32 Polish
Nowiny z Rakuz o monstrancji luterskiej - 1590 Gothic Newspaper 27 Polish
Nowiny z Torunia o zabronieniu przez heretyków nabożeństwa i procesji katolickich - 1614 Gothic Newspaper 7 Polish
O cieplicach we Skle Ksiąg Troie. Przez Erazma Syxta Philozophiey y Medicyny Doktora Napisanych… Sixtus, Erazm 1617 Gothic Book 242 Polish
Oekonomika ziemianska generalna Punktámi Pártikulárnemi, Interrogatoryámi Gospodárskiemi, Praktyką Mieśięczną, Modelluszámi abo Tabułámi Arithmetycznemi obiaśniona. Pánom Dźiedzicznym, Arendarzom, Oekonomom, Attendętom, Urzędnikom, [...]. Haur, Jakub Kazimierz 1675 Antiqua Book 195 Polish
Pasja żołnierzy obojga narodów w stolicy moskiewskiej krótko opisana - 1613 Gothic Newspaper 16 Polish
Poseł z Wołoch z obozu polskiego. 1621 - 1621 Gothic Newspaper 11 Polish
Powodzenia niebezpiecznego ale szczęśliwego wojska j. k. m. w Multanach opisanie Otwinowski, Jarosz 1601 Gothic Newspaper 6 Polish
Prawdziwa relacja i opisanie straszliwego trzęsienia ziemi 27 marca roku 1638 w Kalabrii - 1638 Gothic Newspaper 7 Polish
Relacja chwalebnej ekspedycji Jana Kazimierza, króla polskiego i szwedzkiego Pastorius, Joachim 1650 Gothic Newspaper 24 Polish
Relacja koronacji cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny na Górze Różańcowej [w Podkamieniu] - 1728 Antiqua Newspaper 32 Polish
Relacja prawdziwa o wejściu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem we wrześniu i październiku 1620 - 1621 Gothic Newspaper 26 Polish
Relacja spraw gdańskich na sejmie walnym warszawskim roku 1570 - 1570 Gothic Newspaper 62 Polish
SŁAWNA VICTORIA, NAD TVRKAMI. OD WOYSK KORONNYCH: Y WIELKIEGO XIĘSTWA LITEWSKIEGO: Pod CHOCIMEM OTRZYMANA. W dźień SWIĘTEGO MARCINA w Roku 1673. - 1674 Gothic Newspaper 29 Polish
Sławna wiktoria nad Turkami od wojsk koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod Chocimiem otrzymana Morsztyn, Zbigniew 1674 Antiqua Newspaper 28 Polish
Szturm pocieszny smoleński, który był odprawiony szczęśliwie 13 czerwca 1611 Ozimiński, Baltazar 1611 Gothic Newspaper 14 Polish
Wieść z Moskwy prawdziwa krótkim rymem wyprowadzona Chelchowski, Henryk 1634 Gothic Newspaper 32 Polish
Wyprawa i wyjazd sułtana Amurata, cesarza tureckiego, na wojnę do Korony Polskiej Starowolski, Szymon 1634 Gothic Newspaper 64 Polish
Żałosne opisanie upadku króla hiszpańskiego na morzu i na lądzie Pawłowic, Jan Wilnowiec 1589 Gothic Newspaper 30 Polish
Zbiór rytmów duchownych Panegirycznych Moralnych i Swiatowych [...] Elżbiety z Kowalskich Druzbackiey [...] Zebrany y do druku podany przez J. Z. R. K. O. W. etc. [Załuskiego Józefa Andrzeja] Załuski, Józef Andrzej 1752 Antiqua Book 566 Polish